+31 (0) 344 61 53 00 | MAIL ONS

0item(s)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.


Product was successfully added to your shopping cart.

Privacy Verklaring

GEGEVENS WEBSHOP www.bestehulpmiddelen.nl/ www.bestehulpmiddelen.be 


De enige officiele webshop voor particulieren van de onderneming: Medimpex Systems BV. 
Houdende onder de domeinnamen: www.bestehulpmiddelen.nl en www.bestehulpmiddelen.be 


Adres: Faradaystraat 14-01, 4004 JZ Tiel 


T: +31 (0) 344- 615300 
E: verkoop@bestehulpmiddelen.nl 
W: www.bestehulpmiddelen.nl 


BTW nr.: NL811689864B01 
K.v.K Tiel nr.: 11055776 
IBAN NL95ABNA0538186666 
BIC   ABNANL2A

DISCLAIMER & PRIVACY POLICY 


1. DISCLAIMER 
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze webshop. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door bestehulpmiddelen.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze webshop besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. 

2. PRIVACY POLICY 
Bestehulpmiddelen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. bestehulpmiddelen.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

1.1. Doeleinden persoonsgegevens 
Bestehulpmiddelen.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. • Om het winkelen bij de webshop van bestehulpmiddelen.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over eventuele aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven. (Zie 1.7. voor meer informatie hierover) • Gegevens over het gebruik van onze webshop en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en producten verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

1.2. Bescherming persoonsgegevens 
Bestehulpmiddelen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Bestehulpmiddelen.nl voorziet in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s. 

1.3. Catalogus 
Als u bij Bestehulpmiddelen.nl een catalogus en/ of folders aanvraagt, vragen wij om de benodigde gegevens zoals uw naam en adres om uw aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

1.4. Klantenservice 
Als u contact opneemt met Bestehulpmiddelen.nl dan kunnen wij u vragen naar uw persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking. 

1.5. Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bestehulpmiddelen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, dit is nodig om u eenvoudiger tot de webshop en het “winkelen”door te laten gaan. 

1.6. Externe links 
Er kunnen links naar andere websites op de webshop van Bestehulpmiddelen.nl staan die totaal onafhankelijk opereren van Bestehulpmiddelen.nl en waar Bestehulpmiddelen.nl geen zeggenschap over heeft. Wij verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en voor uw gemak. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen mocht u een bezoek brengen aan deze websites. Bestehulpmiddelen.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. 

1.7 Aansprakelijkheid. 
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

1.8 Retouren/ Ruilen/ Herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Uitsluiting herroepingsrecht 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

1.9 Gegevens bijwerken 
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, dan kunt u aan de datum die onderaan het document staat, zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy. 
 

Waar worden cookies op Bestehulpmiddelen.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. Bestehulpmiddelen.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op Bestehulpmiddelen.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van Bestehulpmiddelen.nl te verbeteren.


Indien u geen informatie of reclame meer van Bestehulpmiddelen.nl wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Bestehulpmiddelen.nl via een van de onderstaande kanalen. Mocht u uw adresgegevens willen bijwerken of mocht u vragen hebben over de bescherming van persoonlijke gegevens of over uw persoonlijke gegevens, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: 

> Via een e-mail aan verkoop@bestehulpmiddelen.nl 
> Via de telefoon +31(0)344-615300 


> Of schrijf ons: 
Bestehulpmiddelen.nl 
T.a.v. Afdeling Verkoop 
Faradaystraat 14-01
4004 JZ Tiel