Hulpmiddelenzorg en zorg aan mensen met een psychische stoornis uitgelegd

Hulpmiddelenzorg en zorg aan mensen met een psychische stoornis uitgelegd

Zorginstituut Nederland publiceert twee nieuwe brochures: één over zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis. De andere gaat over hulpmiddelen waar mensen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht op kunnen hebben. Beide brochures zijn geschreven voor cliënten, hun familieleden, naasten, begeleiders en mantelzorgers. Door hen te informeren kunnen zij gebruikmaken van de zorg waar ze recht op hebben. En samen met zorgverleners beter beslissingen nemen over hun eigen gezondheid. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 
Hoe zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische stoornis is geregeld, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De psychische zorg kan georganiseerd en gefinancierd worden uit vier verschillende wetten: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het ontvangen van de benodigde zorg kunnen mensen met een psychische stoornis te maken krijgen met drie loketten: de gemeente, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor.

Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis
De verschillende wetten en regels kunnen ingewikkeld zijn. In de brochure ‘Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis’ legt Zorginstituut Nederland uit hoe mensen met een psychische stoornis de benodigde zorg regelen en wie deze zorg betaalt.

Hulpmiddelen
Mensen die zorg nodig hebben vanuit de Wlz kunnen recht hebben op hulpmiddelen. Welke dat zijn hangt af van de manier waarop men zorg ontvangt, bijvoorbeeld thuis of in een instelling en van het soort Wlz-hulpmiddel dat men wil ontvangen. In de brochure ‘Hulpmiddelen Wet langdurige zorg’ legt Zorginstituut Nederland de verschillende leveringsvormen en soorten Wlz-hulpmiddelen uit. Daarnaast licht het toe hoe de besluitvorming over het toekennen van hulpmiddelen werkt.

Bron: Nationale Zorggids

Gepubliceerd op: 09 juni | Terug